top of page

TRIVSELREGLER

Trivselregler för våra hyresgäster

Att bo i flerfamiljshus med många människor behöver du och dina grannar visa hänsyn till varandra. För att höja trivseln och underlätta samvaron kräver att vi inte stör varandra, men också att ha tålamod med varandras sätt att leva. Du som hyresgäst ansvarar även för att övriga familjemedlemmar och gäster följer reglerna. Här nedan har vi tagit fram kortfattad info om vad hyresgästen förbinder sig till:

  • att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende

  • att inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter

  • att nattetid undvika störande vattenspolning

  • att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena kvällar och nätter

  • att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar

  • att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen i huset. Husdjur får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud

  • att inte utan särskilt tillstånd från Nibo Fastighetsförvaltning sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt

  • att inte grilla på balkong, altan eller i närheten av huset

  • att inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong- eller altanräcke där det kan innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom

  • att inte röka i lägenheten eller fastighetens allmänna utrymmen.

bottom of page